Den norske Fenderklubben

Den norske Fenderklubben var aktiv fra 1995 til 2000. I denne perioden ble det bl.a. gitt ut seks utgaver av medlemsbladet TWANG. Det finnes fremdeles noen eksemplarer igjen som selges for 40 kroner per blad pluss porto. Bestill her

På et tidspunkt fantes det tre offiselle Fenderklubber i hele verden: USA, Europa (dvs. England) og Norge! Utklippet under er fra Fenders nyhetsmagasin, Frontline, 1999.

OBS: Telefonnr. og e-postadresse i oppslaget gjelder ikke lengre! Kontakt meg her.