Uidentifisert Gammel Norsk Elgitar

Her vil vi presentere norske elgitarer som vi vet plagsomt lite om, i håp om at gitarkeologer og entusiaster der ute kan bidra til å kaste lys over mysteriet.  

I første omgang ønsker vi oppmerksomhet og informasjon om en UGNEG, som vi foreløpig kun omtaler som "Tonys gitar"